Tietosuojaseloste

Kustannusliike Parkko julkaisee uutiskirjettä, joka lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen.

Kirjeen tilaajista tallennetaan pakollisina tietoina vain nimi ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin tai kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet

Henkilöllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, vaatia tiedon korjaamista tai pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaoikeuksia koskevan pyynnön voi osoittaa tommi@parkkokustannus.fi

Tietosuojavastaava: Tommi Parkko